Menu Zamknij

Trwa sezon na koszenie wałów przeciwpowodziowych, skarp autostrad, koszenie poboczy dróg i rowów oraz innych stromych terenów. Dla naszego klienta zrealizowaliśmy ostatnio usługę konserwacji wałów przeciwpowodziowych. Nasi pracownicy przeprowadzili kompleksowe działania, które polegały na wykoszeniu elementów wałów: skarp, ławy przywałowej, pobocza i dróg przywałowych.

Realizacja zadania nie była łatwa, gdyż teren objęty działaniem obficie porastały chwasty, krzaki, samosiejki, wysokie trawy i zarośla. Dodatkowo u podnóża wału płynęła rzeka, a na koronie wałów zlokalizowany był parking z samochodami. Utrudnieniem był również podmokły i pochyły teren, który uniemożliwiał zastosowanie sprzętu ciężkiego i mechanizacji prac. Nasi doświadczeni pracownicy sprawnie zrealizowali to trudne koszenie przy użyciu profesjonalnych kos spalinowych. To wydajne i specjalistyczne maszyny, które zagwarantowały efektywność pracy naszej brygady. Dodatkowo całość materiału zielonego po koszeniu został zebrany, wywieziony i zutylizowany.